Hizmetlerimiz

ŞİRKET KURULUŞU

Her Türlü Şirket Kurulumunun Gerçekleştirilmesi. ( Şahıs Şirketi, Limited Şirket vb )

ŞİRKETLERİN GENEL KURUL İŞLEMLERİ

Şirketlerin Genel Kurul İşlemlerinin Kurumsal Şekilde Gerçekleştirilerek Aktif Edilmesi.

İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

Yabancılara İkamet ve Çalışma İzni İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Hizmeti.

SGK VE KOSGEB TEŞVİKLERİ

Sgk ve Kosgeb İşlemlerinin Tam Anlamıyla Gerçekleştirilerek Uygulanması.

YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ

Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesi Gereği; Yıllık İşletme Cetveli İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

Kapasite Raporu İşlemlerinin, Tazminin Başvuru Süreçleri ve Uygulanması.

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Sanayi Sicil Bewlgesi İşlemlerinin Tanımlanarak Uygulanması Yıllık İşletme Cetvellerinin Denetimi