Şirket Kuruluş İşlemi

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket; hizmet veya ürün satışının gerçekleşeceği bir veya birden çok kişi tarafından oluşturulan kurumlardır. Herhangi sektör dalında ticari faaliyet sürdürmek amacıyla yapılması gereken ilk iş şirket kuruluş işlemidir. Kişilerin öncelikle kendi amaçlarını, hedefledikleri alanı ve sermayesini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Peki, şirket kuruluş işlemi nasıl ilerlenmelidir?

Şirket kuruluş işlemi için ilk önce mutlaka iş planınız olmalıdır ki hızlı ilerleyebilesiniz. Sonrasında hangi sektörde hizmet verilecekse araştırma yapmalı ve ona göre işe koyulmalısınız. İş yeri kiraladıktan sonra noterden gerekli evraklar hazırlanmalıdır. İmza sirküleri, şirket sözleşmesi ve mali müşavirlik vekâletnamesi gibi evraklar tam olmalıdır. Kuruluş esnasında sorun yaşanmaması ve her şeyin kanuna uygun olması ereği mutlaka mali müşavirle hareket etmelisiniz.

Şirket Kuruluş işlemi Nedir

Şirket kuruluş işlemi ve prosedürleri faaliyet gösterilen alana ve sermaye tutarına göre farklılık göstermektedir. Şahıs veya sermaye şirketi şeklinde ikiye ayrılan şirketleri kuruluşu ereği istenilenler Ticaret Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Ticari sicil kazanma politikası ve vergi işlemleri sebebiyle vergi dairelerinden yapılması gereken işlemler vardır. Şirket; hizmet veya ürün satışının gerçekleşeceği bir veya birden çok kişi tarafından oluşturulan kurumlardır. Ortaklık belgeleri, vergilendirme, fatura basımı, irsaliye, banka hesapları ve sonrasında işçi çalıştırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruları gerekmektedir. Tüm bu şirket kuruluş işlemi uygulamasının daha hızlı ilerlemesi hedefiyle mali müşavirden danışmanlık almalı ve vekâlet verip şirket mali işlemlerinizi yasallaştırmalısınız.

şirket nasıl kurulur

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

Şirket kuruluş işlemi sebebiyle gerekli olan evrakları mali müşavirinize teslim etmeli ve işlemleri takip etmesini sağlamalısınız. Kuracağınız şirket türüne göre farklılıklar olsa da başlangıç da en gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Mali müşavir vekâletnamesi
 • Şirket adresi beyanı amacıyla kontrat ya da tapu
 • İmza beyannamesi
 • Kurulacak şirket türüne göre kuruluş formu
 • Vesikalık fotoğraf

Şirket Kuruluş Belgesi Nedir?

Şirket kuruluş işlemi belgesi ya da kuruluş formu; üzerinde şirket adının ve adresinin, sermaye bilgilerinin ve şirket faaliyet konusun ve kişilerin isimleri, görevleri gibi bilgilerinin yer aldığı genel formdur. Kurulacak şirket türüne göre çeşitlenecek formdur.

Şirket Kuruluşunda Ticaret Sicil Gazetesinin Yeri

Şirket kuruluş işlemi aşamalarından birisi de Türkiye Odalar ve Borsalar birliği tarafından çıkarılan Ticaret Gazetesinde şirket bilgilerinin yayımlanmasıdır. İleride yapılacak her türlü işlem ve değişikliklerde de bu gazetede yayım gerekmektedir. Örneğin; şirketiniz tarafından yapılacak ithalat-ihracat işlemlerinizde kayıt ereği Ticaret Sicil gazetesi belgeniz istenecektir. Bu yüzden şirket kuruluş işlemi faktöründe atlanmaması gereken öğelerdendir.

Online Satış İçin Şirket Nasıl Kurulur?

E-ticaret ereği şirket kuruluş aşamaları da limited, şahıs ve anonim şirket kuruluşları ile hemen hemen aynıdır. Ancak e-ticaret şirketlerinin vergi muafiyeti, devlet desteği gibi avantajları vardır. Bu yüzden mali müşavirinizle birlikte istenilen belgeleri en doğru şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara göndermelisiniz. Ayrıca bilinmesi gerekenlerden biride faaliyet alanınıza Nace kodunu eklemeniz gerektiğidir.

Kaç Çeşit Şirket Kuruluşu Vardır?

Şirketler kendi içlerinde 5’e ayrılır. Bu şirketlerin özellikleri ve kuruluş aşamaları farklıdır.

Şahıs Şirketi; Bir kişi ya da az ortakla kurulan diğer diğer şirket türlerine göre daha sınırsız sorumluluğu olan şirket kuruluş işlemi türüdür. Kendi içerisinde Komandit, Adi ve Kolektif şeklinde de üçe ayrılmaktadır.

 • KOMANDİT ŞİRKETLER: Ortakların birkısmının sınırlı, diğer kısmının sınırsız sorumluluğa sahip olduğu şirketlerdir.
 • ADİ ŞİRKETLER: Tüzel kişilikleri bulunmayan en basit şirket türlerindendir.
 • KOLEKTİF ŞİRKET: Pek yaygın olmasa da ticari işletmeyi, tek ticaret unvanı altında toplayan şirket kuruluş türüdür.

Limited Şirketi; Gerçek veya tüzel kişilerce kurulabilen, ortak sayısı 50’yi aşmaması gereken şirket kuruluş türüdür.

Anonim Şirket; Sermayesi belli olan ve gerçek-tüzel kişilerce kurulabilen şirket kuruluş işlemi türüdür.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketleri hem kapanış; hem de kurulma sürecindeki işlemlere bakıldığında kurulması en kolay şirketlerdendir. Bu yüzden en çok tercih edilen şirketlerdir. Şirket sahibinin ya da kurucusunun adı ve soyadı şirketinde adıdır. Genellikle böyledir.

Şahıs Şirketi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Her şirket kuruluş işlemi uygulamasında olduğu gibi şahıs şirketlerinde de istenilen belgeler vardır. Bu belgeler hazırlanması sermayenize, faaliyet alanınıza ve KOSGEB teşviklerinden yararlanıp yararlanmayacağınıza göre farklılık gösterir. Öncelik namına işlemlerin hızlı olması amacıyla ve gerekli olduğundan mali müşavirle çalışmanız gerekmektedir.

Şahıs şirketi kuruluş İşlemi;

 • Mali müşavire verilen vekâletname
 • İmza beyannamesi (NOTER huzurunda verilen)
 • Kira kontratı ya da tapu
 • Şirket sahibinin fotoğrafı, kimlik belgeleri ve ikametgâh belgesi
 • Alınacaksa KOSGEB’e ait tamamlanan belgeler gereklidir.

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti Ne Kadardır?

Maliyet namına diğer şirket türlerine göre en az maliyete sahip şirket kuruluş işlemi türüdür. Gerekli belgelerin hazırlanması sırasında oluşacak masraflara ödenen tutarlar vardır. Noter masrafları, fotoğraf ve mali müşavire ödenecek tutarlar bunlardan bazılarıdır. Bunlar dışında kuruluşu çok kolay ve herhangi sermaye gerektirmeyen şirket kuruluş işlemi türüdür. Şahıs şirketi kurmak için mali müşavirle ya da danışmanlık şirketleriyle yapacağınız anlaşma maliyetinizi değiştirecek unsurlardır. Kısaca sermaye gerekmeksizin tamamen anlaşmanıza göre şekillenecek maliyeti olacaktır.

şahıs şirketi nedir

Şahıs Şirketi Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Şahıs şirketi kuruluş bakımından kolay şirket türleri arasında olsa da planlama yapılmadan başlanan her iş gibi şirket kuruluş işlemi de sizi zora sokacaktır. O yüzden öncelikle şirket planlamanızı en iyi şekilde yapmanız gerekmektedir. Hangi alanda faaliyet göstereceğinizden, anlaşacağınız kişilere her ayrıntıyı kafanızda oluşturmalısınız.

Planlama yapıldıktan sonra danışman ya da mali müşavirle anlaşmalı ve sizi en iyi şekilde yönlendirmesini hatta işleri sizin adınıza yönetmesini sağlamalısınız. Vereceğiniz vekâletname kuruluş işlemlerinin ilki diyebiliriz. Sonra istenen evrakları tamamlama ve işleme sokmaya sıra gelmektedir.

Tüm bunlar dışında eğer KOSGEB teşvik ve yatırımlarından faydalanarak iş yapmayı planlıyorsanız bu konuda istenen belgeleri ve kursları tamamlamanız gerekmektedir. Bu belgeler de tamamlandıktan sonra şirketin kuruluş zamanı tahminen bir hafta kadardır.

Şahıs Şirketi Kuruluş Aşamaları Ve Sözleşmesi Nedir?

 Şirket kuruluş işlemi aşamalarını en net şekilde şöyle sıralayabiliriz;

 • Plan hazırlanması
 • Şirket adresinin ve adının belirlenmesi
 • Gerekli sözleşmenin kanuna uygun şekilde hazırlanması
 • Faaliyet konusuna eklenmek üzere NACE kodunun alınması
 • Sözleşmenin MERSİS üzerinden ilgili şekilde eklenmesi
 • Ticaret veya Sanayi odası kaydı oluşturmak
 • İlgili vergi dairesinden mükellefiyet hazırlamaktır.

Şahıs şirketi kuruluş sözleşmesi MERSIS üzerinden yüklenmesi şart olan ve şirkete ait tüm bilgilerin olduğu belgedir. Alt kira sözleşmesini de kuruluş aşamasında kullanabilirsiniz. Sözleşmelerin hazırlanmasında mali müşavir ya da avukatlardan destek alabilirsiniz.

2022 Yılı Şahıs Şirketi Vergi Ödemeleri Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin kuruluş ve kapanışının kolay olmasının sebeplerinin başında küçük ölçekli olması gelmektedir. Aylık ortalama 3500 TL kazanan şirketlerin şahıs şirketi açması mantıklıdır ancak bu tutar fazla ise sermaye şirketlerinin vergi indirimlerinden yararlanmak sebebiyle geçiş yapmaları gerekmektedir. Gelir vergisi artan oranlı tarifeye tabi tutulan şahıs şirketlerinin vergi oranlar yüzde 35’e kadar çıkabilmektedir.

Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Şirket giderleri yapılan ticari faaliyetlere ve çalışan kişi sayısına göre değişiklik göstermektedir. Tahminen rakamları kendiniz hesaplayabilirsiniz. Giderler;

 1. Şirketin satış faturaları göz önünde bulundurularak katma değer vergisi hesaplanır. Katma değer vergisindeki damga her ay ödenir.
 2. Çalışan işçiler sebebiyle her ay sigorta primi ve aylık vergi ücretleri yatırılır.
 3. Şirket sahibi eğer başka yerde sigortalı değilse her ay Bağ-Kur ödemesi yapmak zorundadır.
 4. Eğer çalışan varsa her ay yoksa üç ayda birkez stopaj denilen muhtasar vergi ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 5. Varsa avukat ücreti ödenir.
 6. Mali müşavire ücret ödenir.
 7. Yine üç ayda birkez geçici vergi ödemesi yapılır, şirket kara geçtiyse gelir vergisi üzerinden de ödeme gerçekleşir.
 8. Belediye vergileri ve üye olanın Oda ödemeleri yılda birkez yapılmalıdır.

Şahıs Şirketinde Neler Gider Gösterilebilir?

Hemen her şirkette olduğu gibi gider gösterilebilen bazı kalemler vardır. Bu kalemler şahıs yemek ücreti ya da personel yemek ödemeleri(TICKET vb.), yol giderleri, şirkete ait araca ödenen giderler, personellerin maaş ödemeleri, fişler, reklam ücretleri, elektrik, su, kira ödemeleri ve alınan danışmanlık ücretleridir.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Belli bir sermayesi olan ve ortaklar arasında bölünmüş, borçlarından sadece mali varlığıyla sorumlu olan şirketlerdir. Ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiş sözleşmelerinin olması gerekir. Limited şirketler halka arz edilemeyen şirket türleridir. Sermaye namına alt limiti 10000 Türk lirası olup şirket tescilinden sonra 2 yıl içinde ödenebilir. Özellikleri ise;

 1. Halka arz edilemez.
 2. Payları devredilmek istenirse genel kurul onayı gerekmektedir.
 3. Ortaklar elliden fazla olamaz ya da tek ortaklı olabilir.
 4. Ortaklar şirket borçlarından değil taahhüt ettiklerinden sorumludur.
 5. En az bir müdürün şirket ortağı olması zorunludur.
 6. Ortakların kamu borcu varsa sorumlu tutulurlar.

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Limited şirket kuruluş işlemi sebebiyle istenen belgeler ve şartlar vardır. Tüm istenilenler tamamlandıktan sonra mali müşavir eşliğinde işlemlere başlanmalıdır. Sözleşmede sermayeye yönelik maddenin olması ve bu sermaye tutarı 25 veya 25’in katları şeklinde olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken tüm unsurlar Ticaret kanununda belirlenmiş ve açıklanmış olup mutlaka mali müşavir ya da danışman eşliğinde gerçekleştirilmelidirler.

Limited Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Limited şirket kuruluş işlemini maddeler halinde anlatalım.

 • Ticaret odası ya da Sanayi odası tescilinin yapılması gerekmektedir. Oda tescili sebebiyle vergi levhası, imza sirküleri ticaret sicil gazetesi defterleri gibi belgelerin tam olması gerekmektedir.
 • MERSIS üzerinden gerekli tüm işlemler tamamlanmalıdır.
 • NOTER huzurunda alınması gereken belgeler yapılmalıdır.
 • Ortaklara ait gerekli tüm belgeler hazırlanmalıdır.
 • Şirket bilgileri(adres, kontrat, tapu) beyan edilmelidir.
 • İşyeri ruhsatı açmak ereği belediyeye başvuru yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin ve NACE kodunun eksiksiz hazır olması gerekmektedir.

Tüm bunlar mali müşavir ve avukat kontrolünde yapılmalıdır. Ya da mutlaka danışmandan net bilgiler alınarak işlemlere başlanmalıdır.

limited şirket nedir

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Ve Evraklar Nelerdir?

Diğer şirket türleri ile de aynı belgeler istenmektedir. Bu belgeler;

 • Kuruluş bildirim formu
 • Ortakların fotoğrafı ve kimlik belgeleri
 • NOTER eşliğinde imzalanan sözleşme
 • İmza sirküleri
 • Sermayenin yatırıldığını gösteren belgeler
 • Ortakların paylarının ve sermayelerinin ispat edildiği belgeler
 • Şirket adresi, kontrat ya da tapusu

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti Nelerdir?

NOTER, belediye, vergi dairesi gibi kurumlardan istenilen belgelere ödenecek masraflar, en az 10000 Türk lirası sermayesi ve şirket için harcanan giderler Limited şirket maliyetini oluşturur.

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder Ve Vergi Oranları Nelerdir?

Limited şirketlerin vergileri hususunda başlıca 3 adet vergi türü bulunmaktadır. Bunlar Kurumlar vergisi, KDV ve stopaj vergileridir. Kurumlar vergisi ve stopaj %20, KDV ise yaklaşık %18 olarak düşünülebilir. Ancak muhtasar(stopaj) personel sayısı, kar payı ve SMMM ücretlerinden dolayı değişkenlik gösterebilir.

Anonim Şirket Nedir, Genel Esas Ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Anonim şirket tanımı da limited ile hemen hemen aynıdır. Kanun çerçevesinde yasaklanmamış her konuda kurulabilirler. Ortaklar tarafından taahhüt edilen pay doğrultusunda sorumlulukları da aynıdır. Ticaret sicil gazetesine merkezi doğrultusunda tescil işlemlerinin yapılması gereklidir.

Anonim şirketlerin sermayesi ise en az 50000 Türk lirası olmalıdır. Limited şirketle aynı şekilde tescilden sonra 2 yıl içerisinde ödenebilir. Tek ortaklı anonim şirket kurulabilir ve gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Hamiline ya da nama senet çıkarabilirler. Eşik değerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabii tutulurlar.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur, Özellikleri Nelerdir?

Bu şirket türünün bazı kuruluşları ya da sözleşmeleri Ticaret bakanlığınca sorumlu olabilir. Bunun dışında 50000 Türk lirası alt sermaye limiti haricinde limited şirketle aynı özellikleri taşırlar. İstenilen belgelerde farklılık görülse de danışman ve mali müşavir sayesinde ilerlendiğinde kuruluşu kolay şirket türlerindendir.

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Ortakların kimlik belgeleri ve fotoğrafları
 • Dilekçe ve sözleşme belgeleri
 • Yatırılan sermayenin dekontu
 • Ticaret ya da Sanayi odası kayıt belgeleri

Anonim Şirket Kuruluş Maliyetleri Ne Kadardır?

En az 50000 Türk lirası sermaye, NOTER, belediye, vergi dairesi gibi kurumlardan istenilen belgelere ödenecek masraflar, şirket için harcanan giderler Anonim şirket maliyetini oluşturur.

anonim şirket nedir

Anonim Şirket Kuruluş Sözleşmesi Örneği Ve Yevmiye Örneği Nedir?

Sözleşme içerisinde şirket adı, süresi, ortakların ve sermayenin bilgileri, hisse senedi bilgileri, genel kurul bilgileri ve şirketle alakalı tüm bilgiler vardır. Burada bilgiler açıkça ve en doğru şekilde yazılmalıdır. Kuruluş ereği mutlaka olması gereken bir belgedir. Yevmiye ise defter kayıtlarının olduğu, borç-alacak eşitliğinin sağlandığı ve her şirkette olması zorunlu olan belgedir.

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

 1. En az 50000 Türk lirası sermayeye sahip olmalıdırlar.
 2. Kanuna göre yasaklanmamış alanlarda kurulmalıdırlar.
 3. Gerçek ya da tüzel kişilerce veya tek ortaklı kurulabilirler.
 4. Sadece Anonim şirketler hisse senedi çıkarabilir.
 5. Ortakların sorumluluğuyla taahhüt ettikleri sermaye doğru orantılıdır.
 6. Kurumlar vergisine tabidirler.