kadıköy mali müşavirömer erden

Kadıköy Mali Müşavirlik

Kadıköy mali müşavir ve danışmanlık hizmetleri vergi, denetimi muhasebe, danışmanlık müşavirlik hizmetleri sunuyor. Kadıköy muhasebe firması etik ve mesleki değerleri gözeterek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yürütüyor. Uzun yılların vermiş olduğu mesleki tecrübe ve donanıma sahip Kadıköy muhasebe kadrosu sistematik bir şekilde çalışıyor. Kadıköy mali müşavir iyi bir muhasebe uzmanında olması gereken tüm muhasebe ve finans işlerini kolaylıkla organize ediyor. Ayrıca bireysel müşteriler ile küçük, orta ve büyük ölçekli firmaları vergi, muhasebe, finans ve diğer finans varlıkları konusunda asiste ediyor. Kadıköy mali danışmanlık bürosu muhasebe ile ilgili işlemleri koordine etmenin yanı sıra firmalara danışmanlık hizmeti de veriyor.

Kadıköy muhasebe hizmetlerini yetkin bir şekilde yürüten Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık firması teknik beceriye ve statüye sahip firmalardan biri. Muhasebe işlemlerinde ayrıntılara dikkat etmek ve verileri analiz etmek bilgi ve uzmanlık gerektiriyor. Bu bakımdan Kadıköy mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri her işlem sürecinin başından sonuna kadar en ince detayına göre yapılıyor. Kadıköy muhasebe firması müşterilerden, yöneticilerden ve diğer sorumlulardan aldıkları bilgiler doğrultusunda muhasebeye ait tüm işlemleri eksiksiz raporluyor. İşini şu anda iyi bir program dahilinde yürütmek isteyen her şirket profesyonel bir danışmanlık firması ile çalışıyor. Ayrıca gelecekte daha üst konumda olmayı arzu eden firmalar Kadıköy muhasebe ile kurumsal bir kimliğe kavuşuyor.

Kadıköy Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Kadıköy’de mali müşavir şahısların ve şirketlerin muhasebe prosedürlerine ek olarak kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veriyor. Bir şirketin aylık ve yıllık hesap dökümleri, personel işlemleri ve cari hesap mutabakatı olmak üzere farklı görevler üstleniyor. Kadıköy muhasebe bürosu ekibinde görev alan müşavir ve büroya bağlı personellerin verdiği hizmetler şu şekilde sıralanıyor:

 • Şirket Kuruluşu: Şahıs Şirketi, Kolektif ve Komandit Şirketler, Limited Şirketi olmak üzere farklı özelliklere sahip şirketlerin kuruluş işlemleri gerçekleştiriliyor.
 • E-Fatura ve Başvuru Süreci: Kadıköy muhasebe firması e-fatura başvuru sürecinde firmalara taahhütname ve başvuru formu işlemlerinde yardımcı oluyor. Ayrıca e-fatura dönemine geçilmesini sağlıyor.
 • Şirketlerin Genel Kuruluş İşlemleri: Şirket türü, adresi, şirket ana sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesinin MERSİS kaydı gibi konularda asistanlık yapıyor.
 • İkamet ve Çalışma İzni İşlemleri: Kadıköy’de mali müşavir olarak yabancı uyruklu vatandaşlar için ikamet ve çalışma izni işlemleri gerçekleştiriliyor. İkamet izni normal şartlarda vizenin ya da vize muafiyetinin izin verdiği süreden veya doksan günden fazla kalacak kişileri kapsıyor. Bu süreçlere ilişkin tüm işlemlerin yürütülüyor.
 • KOSGEB ve SGK Teşvikleri: Küçük ve büyük işletme fark etmeksizin Kadıköy Muhasebe bürosu her ay düzenli olarak SGK teşviklerinden yararlanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca işletmelerinin KOSGEB’den faydalanabilmeleri için tüm yasal prosedürler konusundan rehberlik sağlıyor.
 • Yıllık İşletme Cetveli İşlemleri: Sanayi Sicil Kanunu tarafından belirlenen ve 5. Madde kapsamında adı geçen yıllık işletme cetveli işlemlerinin yürütülmesini sağlıyor.
 • Kapasite Raporu İşlemleri: Kadıköy’de mali müşavir kapasite raporu istek formu ve başvuru belgelerinin tazmini konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti veriyor.
 • Sanayi Sicil Belgesi: Sanayi sicil belgesi işlemlerinin yürütülmesi ve yıllık işletme defterlerinin denetimi konusunda şirketlere kurumsal ve profesyonel hizmet veriyor.
 • Yerli Malı Belgesi İşlemleri: İstanbul Ticaret Odasına bağlı Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğünce yerli malı belgesi müracaatı ve istenen evraklar ile ilgili işlemlerin takip edilmesini sağlıyor.
kadıköy muhasebeci

kadıköy muhasebeci

En İyi Kadıköy Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Bürosu

Kadıköy muhasebe ve danışmanlık hizmetleri müşavirlik, muhasebe, danışmanlık, vergi denetimi gibi alanlarda Kadıköy ve çevresindeki mükelleflere hizmet veriyor. Kadıköy’de mali müşavir hizmetleri müşteri memnuniyeti ve meslek etiği gereği üstlenilen rol ve hassasiyet bakımından Kadıköy’ün en saygın mali müşavirlik bürolarından biri. Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin gerektirdiği prensipleri göz önünde bulundurup sorumluluk edinen Kadıköy muhasebe bürosu, belirlenmiş hedeflerin gerçekleşmesi için organize bir yapıya sahip. Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde genel kabul görmüş muhasebe, müşavirlik ana ilkelerine göre hizmetler sürdürülüyor. Aynı zamanda mükelleflerin gelecekte daha profesyonel konumda olmasına katkıda bulunuluyor. Kadıköy muhasebe, mali müşavir ve danışmanlık hizmetleri mevzuata dair gelişmeleri yakından takip ederek en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Kadıköy’de mali müşavirlik ve danışmanlık bürosu Kadıköy ve çevresindeki mükelleflere tüm mevzuata ilişkin olarak ekonomik bir hizmet sağlıyor. Geniş bir kurumsal firma portföyüne sahip Kadıköy mali müşavirlik ve danışmanlık şirketi sektörde birçok firma ile etkileşim sağlıyor. Kadıköy ve çevresinde en iyi ve kurumsal mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veren firmalar arasında olduğu biliniyor. Firmanın mükelleflerine sunduğu danışmanlık ve muhasebe alanındaki kalıcı çözümler şirketlerin çalışma düzeninin düzgün devam etmesini sağlıyor. Kadıköy’de mali müşavirlik ve danışmanlık bürosu kurumsal ve profesyonel çalışma performansı sunuyor. Birçok şirket ve kuruluşun bu büroyu tercih etme nedenleri arasında mükelleflerle müşterek bilgi paylaşımı yapması da bulunuyor.

Kadıköy Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Bürosu Ne İş Yapar?

Kadıköy muhasebe firması muhasebe, danışmanlık, mali denetim gibi konularda sistematik bir yaklaşımla mükelleflere hizmet veriyor. Her daim kurumsal bir politika izlemesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışması ile Kadıköy muhasebe, hizmetlerine devam ediyor. En iyi Kadıköy mali müşavir olarak ilk tercih edilen Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Kadıköy ve çevrelerine kurumsal hizmet sunuyor. Kadıköy muhasebe bürosunun muhasebe ve danışmanlık hizmetleri şu şekilde sıralanıyor:

 • Tek Düzen Hesap Planı esas alınarak şirketlerin muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Vergi, teşvikler, şirket kurulumu ve tasfiyesi işlemlerinin yürütülmesi
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olarak belirlenen tarihlerde tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması
 • Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin şirkete 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bildirilmesi
 • Aylık, üç aylık ve yıllık bazda firmaların yılsonundaki kapanışlarının yapılması ve tek düzen hesap planına uyarak mali tabloların düzenlenmesi
 • Kadıköy muhasebe olarak şirket kuruluşu için uzmanlar aracılığıyla tüm işlemlerin usulüne uygun yönetilmesi
 • Firmaların Ortaklık Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Hisse Devir ve Temlik Sözleşmesi gibi sözleşmelere ait belge ve dokümanlarının düzenlenmesi
 • Kadıköy muhasebe bürosu olarak irtibat bürosu kuruluşu ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bakanlıklara ve Hazineye gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp ibraz edilmesi
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere beyannamelerle elektronik alanda tahakkukları alınmış sigorta ve vergi primlerinin ödemeleri için müşteriyle irtibat kurulması
kadıköy malimüşavirlik

kadıköy malimüşavirlik

Kadıköy Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Bürosu Çalışma Alanları

Kadıköy muhasebe bürosu büyük, orta ve küçük işletmeler, kooperatifler ve şahıs şirketleri ile ortaklaşa faaliyet yürütüyor. Şirketlerin aylık ve yıllık beyannamelerini hazırlayan ve ilgili yerlere sunan Kadıköy muhasebe, uzmanlık ve tecrübesinden faydalanıyor. Kadıköy muhasebe firması finansal ve vergi belgelerini düzenlemek için şahıslar, küçük işletmeler, büyük şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumlarıyla çalışıyor.

Muhasebe, finansal ve ticari işlemlerin kayıtlarının tutulması ile bu kayıtların doğru analiz edilerek raporlanması olarak tanımlanıyor. Ayrıca bir kuruluşun ekonomik ve finansal faaliyetleri hakkında ilgili, güvenilir ve tutarlı bilgileri tanımlayıp kaydetmek ve iletmek olarak da biliniyor. Tanımlarda açıklandığı gibi tüm bu görevleri kendi uzmanlık alanı ile yerine getiren Kadıköy mali müşavirlik ve danışmanlık mükellefleri ile sistemli bir çalışma yürütüyor.

Bir mali müşavir bir işletmenin, organizasyonun ya da şirketin finansal operasyonlarının doğruluğu, analizi, kaydedilmesi ve bildirilmesi işlevlerini yerine getiriyor. Daha küçük ölçekli bir işletmede ise mali müşavirin rolü finansal veri toplama, giriş ve rapor oluşturma faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda müşavirlik ve danışmanlık hizmeti satıcılar, mükellefler ve finansal kurumlarla da çalışma yürütüyor.

Kadıköy Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ücretleri

Kadıköy muhasebe bürosu uzun yıllardır farklı sektördeki birçok işletme, organizasyon, şahıs ve kurumlara nitelikli mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Bir mali müşavirlik bürosunda olması arzu edilen tüm vasıflara sahip Kadıköy mali müşavirlik bürosu, mevzuata uygun işlemler yürütüyor. Hesap mutabakatı, cari işlemler, vergi beyannamesi işlemleri, şirket kurulması ve tasfiyesi gibi uzmanlık gerektiren mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için https://www.omererden.com.tr/ kurumsal web adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Mali müşavirlik ve danışmanlık ücret politikası verilen hizmetlere ve mevzuatta belirlenen protokollere göre farklılık arz ediyor.

Kadıköy ilçesinde muhasebe ve danışmanlık hizmeti veren firmalar arasında Kadıköy mali müşavirlik bürosu hizmetleri ile takdir topluyor. Mali müşavirlik ücret tarifesi her yıl mevzuat kapsamında kanun ve hükümler gereğince belirleniyor. Ayrıca her yıl belirlenen net ücret tarifesi Resmi Gazetede yayınlanıyor. Kadıköy’de mali müşavirlik ve danışmanlık İstanbul’un Kadıköy ilçesinde genç ve yenilikçi bir politika benimsiyor. Sektördeki birçok geleneksel müşavir yapısından farklı bir şekilde teknolojiyi takip ederek çağın gereklerine uygun bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca devamlı yenilenen teşvikler hakkında bilgi toplayan Kadıköy mali müşavirlik ve danışmanlık firması güncel mevzuatı her daim uyguluyor.