ataşehir mali müşavirlikömer erden

Ataşehir Mali Müşavirlik Danışmanlık

Ataşehir muhasebeci, mali müşavirlik ve danışmanlık alanlarında birçok kurum ve kuruluşlara hizmet veriyor. Ataşehir’de muhasebe mevzuatına tam hakim uzman personellerle görev yapan Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık müşterilerine yenilikçi yaklaşımlar sunuyor. Ataşehir en iyi muhasebeci geleneksel normlarının, aksine bugünün teknolojisi ışığında güncel yazılım programlarını kullanarak faaliyet gösteriyor. Her bakımdan muhasebe alanında adından söz ettiren Ataşehir mali müşavirlik, etik mesleki ilkeleri ve şirketlerin kar oranlarını artırma hedefiyle hareket ediyor. Şirket ya da şahıs firmalarının yıl boyunca yaptığı tüm finansal, işleri organize ederek ilgili hesap planına göre düzenliyor.

Ataşehir en iyi muhasebeci geleneksel müşavirlik olgusunun haricinde trend ve güncel yazılımlarla mali işleri finanse ediyor. Muhasebe sadece raporlama ve kaydetme işlemlerini değil analiz ve yorumlama fonksiyonları da içeriyor. Bu bağlamda Ataşehir mali müşavir danışmanlık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi personeliyle mali kaynakları bilimsel metotlar ışığında yönetiyor. Genellikle kontrol ve bilgi mekanizması şeklinde ilerleyen mali müşavirlik işlemleri işletmelerin türüne göre farklılık arz ediyor. Küçük ölçekli firmalarda sadece gelir ve gider takibi yeterli olurken büyük ölçekli firmalarda ise bu işlemlere ek olarak raporlama ve analiz gerekiyor. Ataşehir mali müşavirlik firmaların statü ve gelir kaynakları çerçevesinde firmanın yıllık mali hareketlerini optimal şekilde işliyor.

Ataşehir Mali Müşavirlik Danışmanlık Şirketinin Görevleri

Ataşehir muhasebeci İstanbul’un en işlek noktalarından olan Ataşehir ilçesinde müşterilerine proaktif, yaratıcı ve kalıcı mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veriyor. Ömer Erdem Mali Müşavirlik ve Danışmanlık sektörde büyümeye çalışan işletmelerin finansal akışını düzenleyerek hedeflerini ileriye taşıyor. Ayrıca çeşitli pazarlarda önceden beri varlık gösteren işletmeler için de sistematik çalışmayla uluslararası adımlar atmalarına ön ayak oluyor. Ataşehir mali müşavirlik tarafından gerçekleştiren tüm bu somut edinimler ışığında farklı sektörler için sunduğu görevler şu şekilde sıralanıyor:

 1. Yürürlükteki mevzuat uygun biçimde vergi planlama hizmeti sunmak
 2. Şirketteki vergi iade işlemlerini yapmak
 3. Muhasebe defterini tutmak ve ilgili hesap planına göre kayıt altına almak
 4. Gelir ve giderleri kontrol ederek bordroların yönetimi gerçekleştirmek
 5. Hesap bilgilerine göre bir analiz raporu çıkararak mali tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak
 6. Bütçe, rapor, iş planı ve finansal tabloları en ince ayrıntısına kadar derleyip ilgili yerlere sunmak
 7. Ataşehir mali müşavirlik olarak şirketlerin hesap ve iş planlarını uygun biçimde analiz etmek
 8. Şirketlerin iç kontrollerini takip ederek finansal güvenliği azami derecede korumak
 9. Tüm mali kayıtların mevzuatlarla, yasalarla ve ilgili yönetmeliklerle mutabık olmasını sağlamak
 10. Ataşehir en iyi muhasebeci olarak şirketlerin güvenliği için finansal bilgileri gizli tutarak mükelleflerin güvenini kazanmak
 11. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olup olmadığını denetlemek
 12. Kurumsal vergi danışmanlığı, bölünme, devir, şirket satın alma, birleşme danışmanlığı hizmetleri vermek
 13. Vergi mevzuatına uygun olarak şirketlere vergi uyuşmazlık incelemeleri konusunda yardımcı olmak
ataşehir muhasebeci

ataşehir muhasebeci

Ataşehir Muhasebe Hangi Danışmanlık Hizmetlerini Sunar?

Kurumsal hizmet sunan Ataşehir muhasebeci en yaratıcı ve en doğru stratejilerle şirketlerin kurumsal imajına katkı sağlıyor. Bir şirketin yatırım, kazanç ve tasarrufunu en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Ataşehir muhasebeci, profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyor. Türkiye’nin en iyi mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veren Ataşehir muhasebe bürosu, müşteriler için uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretiyor. Aynı zamanda Ataşehir mali müşavirlik deneyim, tecrübe ve bilgi birikimiyle mükelleflere sağladığı danışmanlık hizmetleri şu şekilde sıralanıyor:

 • Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi yükümlülüğünde, döneminde ya da miktarında hatalı uygulamalar Gümrük İdaresi ve Mali İdareyle şirketler arasında vergi uyuşmazlığına neden oluyor. Bu bakımdan Ataşehir muhasebeci vergi beyannamelerinin düzgün şekilde hazırlanması ve bildirilmesi konusunda şirketlere danışmanlık hizmetleri veriyor. Vergi uyuşmazlığının çözümü konusunda destek almak isteyen işletmeler Ataşehir mali müşavir ile idari ve adli yollara birlikte başvuruyor.

 • Vergi İnceleme Süreçleri

Firmamız Ataşehir muhasebeci vergi inceleme konusunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak ödenmesi gereken vergiler hakkında şirketleri bilgilendiriyor. Ataşehir muhasebeci vergi incelemelerinin yürütülmesi esnasında farklı sektörlere hizmet veren şirketlere profesyonel danışmanlık yapıyor.

 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri

SGK alacakları ve vergi uyuşmazlıklarından dolayı meydana gelen dava süreçlerinde Ataşehir muhasebeci vergi inceleme ve gümrük danışmanlığı konusunda profesyonel hizmet sunuyor. Örneğin; iş ve sosyal güvenlik mevzuatıyla alakalı savunma hazırlama, itirazda bulunma ve dava açma gibi işlemlerin takibi Ataşehir mali müşavir tarafından yapılıyor. Ayrıca bu süreçlerde davayla ilgili metinlerin hazırlanması ve ibraz edilmesi de Ataşehir muhasebeci ile sağlanıyor.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Ataşehir muhasebeci olarak işletmelerin işve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında eksiklik ve aykırı durumlarını tespit ediyor. Resmi denetimler yapılmadan önce var olan riskleri ve mali kayıpları en aza indirgemek için çalışmalar yürütülüyor. Ataşehir en iyi muhasebeci iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin savunma ve uyuşmazlık davalarını reddetme safhasında şirketlerin yanında yer alıyor.

 • Yönetim Mali Danışmanlık

Şirketlerin sektörel gelişmeleri takip etme ve yatırımları artırma konusunda mali danışmana ihtiyacı oluyor. Ataşehir muhasebeci şirketlere kredi raporunu öğrenme, mali yapıları detaylı analiz etme ve gelecekteki mali planların nasıl gerçekleştirileceği konusunda destek sağlıyor.

 • KOBİ Danışmanlığı

Türkiye’nin en iyi mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetini sunan Ataşehir muhasebe bürosu, Kobilerin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. İşletmeler için devletten alınabilecek sermaye desteğiyle yapılacak yatırımlar için kullanılacak kredi analizleri yapılıyor.

 • UFRS Hizmetleri

Ataşehir muhasebeci, UFRS kapsamında firmalara finansal tabloların hazırlanması ve ortak hesap planı düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Yeni iş ortaklıkları ve yatırım planları için doğru ve güvenilir şekilde oluşturulmuş UFRS ile şirketlerin daha iyi bir konumda olmaları sağlanıyor.

ataşehir malimüşavir

ataşehir malimüşavir

Ataşehir Muhasebe Yabancı Çalışma İzni Hizmeti

Türkiye’de iş yeri açmak ve belirli hizmet akdiyle çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların yabancı çalışma izni alması gerekiyor. Ayrıca Türkiye’de en az 6 ay oturma iznine sahip olması da istenen şartlardan biri. Ataşehir muhasebeci Türkiye’de çalışma isteyen başka ülkedeki vatandaşlara ve ailelerine yabancı çalışma izni prosedürü hakkında yardımcı oluyor. Ataşehir en iyi muhasebe bürosu çalışma izniyle ikamet izni sürecini yöneterek ilgili makamlardan gerekli izinlerin alınmasını sağlıyor. İzin bildirimlerinin yapılması, yenilenmesi, çalışma izni taleplerinin kabul olmaması gibi durumlarda itiraz ve dava sürecine ilişkin profesyonel danışmanlık hizmeti veriyor.

Ataşehir mali müşavir süreli ya da süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma ve olağanüstü çalışmayla ilgili tüm detaylar hakkında yasal süreçleri koordine ediyor. Sürecin en başından en sonuna kadar gelişmeleri takip ederek çalışma izninin alınmasına yardımcı oluyor. Türkiye’de iş hayatında olmak isteyen yabancı vatandaşlar için yasal süreçlere uygun şekilde izin alma prosedürlerini takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından çalışma izni başvurusunun geri çevrilmesi durumunda gerekli itirazların yapılmasını sağlıyor. Ataşehir en iyi muhasebeci meslek çeşitlerine ve sektörlere göre yabancı personel çalışma izni hakkında danışanları doğru olarak bilgilendiriyor.

Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ücretleri

Ataşehir muhasebeci ve danışmanlık ücretleri mükelleflere verilen hizmetler kapsamında farklılık arz ediyor. Mali müşavirlik ve danışmanlık kapsamında beyanname verilmesi, hesapların kontrol edilmesi ve raporlanması, KOBİ danışmanlığı gibi hizmetlerde şirketlere özel uygun ücretler sunuluyor. Büyük ölçekli ya da çok hissedarlı kısacası herhangi bir şirketin ihtiyacı olan tüm profesyonel hizmetler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için https://www.omererden.com.tr/ kurumsal web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ataşehir muhasebeci tarafından sunulan ücret politikası firmaların talep ettiği hizmetler doğrultusunda değişkenlik gösteriyor.

Ataşehir’in en nezih konumunda yıllardır profesyonel ve başarılı çalışmalar sürdüren Ataşehir muhasebe bürosu, kalıcı ve ekonomik çözümler sunuyor. Mali müşavirlik ve danışmanlık ücretlerine ilişkin tüm detaylı enformasyonlar mevzuat kapsamında her yıl belirleniyor. Ayrıca mükelleflere sunulan hizmetler için belirlenen ücretler Resmi Gazetenin ilgili sayfasında yayınlanıyor. Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık İstanbul ilinde güncel yasaları, mevzuat değişiklerini ve reformlarını yakından takip ediyor. Ataşehir’de muhasebe hizmeti verip mali müşavirlik bürosu dijital trendlere ayak uyduran ve güncellenen teşvikler hakkında mükellefleri sürekli bilgilendiriyor.

Bir ataşehir mali müşavirlik bürosunda olması gereken özellikler arasında yenilikleri takip etmesi ve mali konularda profesyonel yaklaşımlar sergilemesi bulunuyor. Bunun yanında mali müşavirlik sadece gelir tablolarını kaydetmekle kalmayıp raporlama da gerektirdiğinden mevzuatı tam olarak bilmek gerekiyor. Ataşehir’de mali müşavirlik hizmeti veren bu yerde muhasebe, danışmanlık, bordrolama hizmetleriyle diğer özel danışmanlık hizmetleri bir arada yürütülüyor. Yetkin ve konusuna hakim uzmanlarla görev yapan muhasebe bürosu müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.