istanbul muhasebeciömer erden

İstanbul Muhasebeci

İstanbul en iyi muhasebeci şirketlere ve şahıslara kurumsal olarak muhasebe ile danışmanlık hizmeti veriyor. Mali müşavirlik etik ve mesleki değerleri gözeterek profesyonel hizmet sunmayı gerektiriyor.  Bu bakımdan İstanbul mali müşavir, uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve uzmanlığı bir arada kullanarak proaktif bakış açısıyla faaliyet gösteriyor. Bir firmanın ticari yılın en başından en sonuna kadar tüm finansal varlıklarını ve kaynaklarını bilimsel metotla kayıt altına almak muhasebeyi oluşturuyor. İstanbul muhasebeci, mevzuatın gerektirdiği temel ilkeler ışığında büyük, orta ya da küçük ölçekli şirketlerin günlük, aylık ve yıllık finansal akışını koordine ediyor.

Bir şirketin muhasebe sistemine uygun olarak finansal varlıklarının özenli ve doğru olacak şekilde tutulması uzmanlık gerektiriyor. İstanbul en iyi muhasebeci muhasebenin kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama fonksiyonlarından hareketle profesyonel hizmet yürütüyor. Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık şirketi firmaların kar ve risklerini dikkate alarak hem muhasebe hem de danışmanlık alanında şirketleri asiste ediyor. Danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetler arasında kurumsal vergi danışmanlığı, vergi anlaşmaları ve vergi uyuşmazlıkları danışmanlığı gibi daha birçok mali ve diğer danışmanlık hizmetleri yer alıyor. İstanbul muhasebeci vergi ve mali mevzuat alanlarında önceden kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini sürdürülebilir sonuçlarla birleştiriyor. İstanbul muhasebe bürosu şirketlerin pozisyon ve karlılık hedeflerini ileriye taşıyacak yaklaşımlar sergiliyor.

İstanbul Mali Müşavirlik

İstanbul en iyi muhasebeci alanında yetkin ve profesyonel ekibiyle İstanbul’un birçok şirketine mali müşavirlik ve danışmanlık işlemleri sağlıyor. Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık sektöre adım attığı günden bu güne dek hizmet kalitesini ve profesyonellik anlayışını üst seviyeye taşımayı görev ediniyor. Ayrıca İstanbul muhasebeci yeni şirket kuran ya da kurduğu şirketi daha ilerilere taşımayı hedefleyenlere sıkıntısız yol alabilmeleri için en üst kalitede hizmet sunuyor. Kurumsallaşmış yapıyla hareket ederek hem ulusal hem de uluslararası meslek etiğine bağlı çalışan İstanbul muhasebeci faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Muhasebe Hizmetleri

İstanbul en iyi muhasebeci dönem sonlarında amortisman ayırma, dövizli hesapların değerlendirilmesi ve benzeri kayıtların yapılarak rapor üretilebilir hale gelmesini sağlıyor. Buna ek olarak firmaların çek, senet ve nakit olarak yapılan mali işlemlerini kayıt altına alıyor. İstanbul mali müşavirlik banka işlemlerinin ve cari hesapların raporlamasını ve takibini yapıyor.  Şirket yasal defterlerinin yazdırılması görevini de üstleniyor.

Bordrolama ve SGK Hizmetleri

İstanbul muhasebeci SGK online platformunda gerçekleşmesi gereken personelin işe giriş ve çıkış bilgilerini düzenliyor. Ayrıca işten ayrılan personellerin kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanmasını yapıyor. SGK kurumuna ibraz edilmesi gerekli olan aylık prim bildirgelerinin kuruma verilmesini gerçekleştiriyor.

Beyanname Gönderim Hizmetleri

İstanbul mali müşavirlik aylık ve üç aylık olmak üzere yıllık kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanmasından mükellef oluyor. Ayrıca bu belgelerin online ortamda vergi dairesine gönderilmesini sağlıyor.

Bağımsız Denetim

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmasına ihtiyaç duyulan denetimler İstanbul mali müşavirlik ve uzman ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların mali tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Raporlama ve Analiz Hizmetleri

İstanbul en iyi muhasebeci raporlama ve analiz hizmetleri konusunda mevzuat ve hesap planlarına uygun olarak şu işlemleri gerçekleştiriyor:

 • Muhtasar beyanının raporlanması
 • Katma değer vergisi beyanının raporlanması
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanının oluşturulması
 • Aylık alış ve satışlara ilişkin(BA-BS) rapor hazırlama
 • Damga vergisi, yönetsel, gelir tablosu, bilanço raporlama işlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık mali danışmanlık ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu muameleler için kurumsal ve sürdürülebilir danışmanlık hizmeti veriyor. İstanbul muhasebeci kurumsal vergi danışmanlığından şirket satın alma, bölünme, devir ve birleşme danışmanlığına kadar tüm işlemlerde aktif rol oynuyor. İstanbul en iyi muhasebe bürosu yabancı şirketlere mali danışmanlık yaptığı gibi vergi ihtilaflarının idari yoldan çözülmesi konusunda şirketlere destek sağlıyor.

Vergi Uyuşmazlık İncelemeleri

İstanbul muhasebeci karmaşık yapıya sahip vergi mevzuatı konusunda şirketlere danışmanlık sağlarken vergi incelemesi merhalesinden başlanarak inceleme, dava süreçleri ve uzlaşma adımlarını yakından takip ediyor. İstanbul muhasebeci tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerince uygulanan vergi incelemelerinde şirketler temsil ediliyor.

İstanbul Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hangi Alanlarda Uzmandır?

İstanbul muhasebeci şirketlere mali müşavirlik, finansal danışmanlık, bağımsız denetim ve stratejik yönetim alanlarında yetkin çalışma yürütüyor. Aynı zamanda firmalar için kurumsal mali işler yönetimi sisteminin kurulmasına da öncülük ediyor. İstanbul en iyi muhasebeci hızlı büyüme ve değişim yaşamaya devam eden kurumlara mali işler ve muhasebe yönetimi sisteminin adaptasyonuna uygun hızlı bir gelişme ortamı yaratıyor. Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık şirketi müşteri memnuniyetini esas alarak muhasebe ve danışmanlık konularında müşteri ortaklığı anlayışıyla hizmet veriyor.

İstanbul muhasebeci Türkiye’nin önde gelen mali müşavirlik firmalarından biri olarak dinamik ve yenilikçi kadrosuyla çözüm odaklı ve şeffaf hizmet sunuyor. Bu ilkeler doğrultusunda etkin bir çalışma yürüten İstanbul muhasebeci hem yurt içinde hem yurt dışında mükellef sayısını artırmaya devam ediyor. İstanbul muhasebeci hizmet verilen her kurum için hukuki normları baz alarak şirket çıkarlarını korumayı ve kar elde etmeyi kendine yol haritası olarak görüyor. Bu bağlamda İstanbul mali müşavir ve danışman olarak uzmanlık sunulan alanlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu Mevzuatları
 • Şirket Mali ve Finansal Danışmanlığı
 • KOSGEB ve SGK Teşvikleri
 • Şirket Kuruluşları, Birleşmeleri, Devir İşlemleri ve Tasfiyeleri
 • Maliyet Projeleri
 • Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
 • Şirket Değişiklikleri ve Ticaret Sicil İşlemleri
istanbul mali müşavir

istanbul mali müşavir

İstanbul Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Şirketlere Ne Gibi Yararlar Sağlar?

İstanbul muhasebeci şirketlere doğru ve hızlı adımlarla ilerleyip hem yurt içi hem de uluslararası alanda aktif olmayı vadediyor. Her sektörde faaliyet gösteren firmalara kesintisiz ve tam memnuniyetlik çerçevesinde çözüm odaklı hizmetler sunuyor. İstanbul muhasebeci mevzuat yükümlülüklerince verilen talimatlar doğrultusunda tüm süreçlere hakim uzman kadrosuyla birçok kurum ve kuruluşlara kurumsal çalışmalar sağlıyor. İstanbul muhasebeci uzmanlığı bulunan mali konular ve muhasebe işlemlerinin yanında şirketlere sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Vergi ve SGK süreçlerinde tam donanımlı ve profesyonel ekiple firmalara destek verililiyor.
 • Vergi yükümlülüğü ve SGK alanında mükelleflere azami surette devlet teşviki sağlanıyor.
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere kaliteli ve kesintisiz hizmet sunuluyor.
 • İstanbul muhasebeci dijital teknolojiyi yakından takip ederek her mali ve muhasebe işlemlerini güncel yazılımlarla gerçekleştiriyor.
 • İstanbul muhasebeci küçük ve büyük fark etmeksizin tüm şirketlere sunduğu hizmetleri vakit kaybetmeden zamanında tamamlıyor.
 • Mükelleflere koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alan hizmetler sunarken gereksinim duydukları her noktada iletişim kanallarıyla destek veriyor.
 • Global bakış açısıyla tüm şirketler için yürütülen faaliyet şirketlerin her daha da güçlü pazarda aktif rol almalarını sağlıyor.
 • Sunulan hizmet konusunda herhangi bir memnuniyetsizlik olması halinde şirket temsilcileri ile karşılıklı görüşülerek ortak fikir birliğiyle yaratıcı çözümler üretiliyor.
istanbul mali müşavirlik

istanbul mali müşavirlik

İstanbul Mali Müşavir ve Danışmanlık Ücretleri

İstanbul muhasebeci mali müşavirlik ve danışmanlık için şirketlere uygun fiyat politikası sunuyor. Şirketlere sağlanan şirket kurma, defter tutma, mali tabloların düzenlenmesi ve bunun gibi birçok konuda verilen hizmetler doğrultusunda mükelleflere sunulan ücretler belirleniyor. İstanbul muhasebeci mali müşavirlik bürosunda bulunması gereken tüm niteliklere haiz olup, mevzuat kapsamında geleceğe yön veren işlemler yürütüyor. Cari işlemler, hesap mütabakatı, vergi beyannamesi işlemleri, şirket tasfiyesi ve kurulması gibi uzmanlık gerektiren mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için https://www.omererden.com.tr/ kurumsal web adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Mali müşavirlik ve danışmanlık ücret politikası şirketlere sağlanan hizmetler ve mevzuatta belirlenen politikalara uygun olarak şekilleniyor.

İstanbul ilinde muhasebe ve danışmanlık hizmeti veren bürolar içerisinde İstanbul mali müşavirlik bürosu sunduğu hizmetlerle beğeni topluyor. Mali müşavirlik fiyat tarifesi her sene mevzuat kapsamında kanun ve hükümler doğrultusunda mali müşavirlik bürolarına sunuluyor. Ayrıca her yıl kesinleşen net ücret tarifesi Resmi Gazetenin ilgili bölümlerinde yayınlanıyor. İstanbul’da mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veren Ömer Erden Mali Müşavirlik ve Danışmanlık bürosu İstanbul’un ilinde yenilikçi ve kaliteli politika benimsiyor.

Şu anda güncel muhasebe bürolarının benimsemiş olduğu geleneksel mali müşavir statüsünden farklı sistem kullanılarak teknoloji yakından takip ediliyor. Ayrıca yeni dijital çağın gereklerine uygun çalışma prensibiyle güncel yazılımlar eşliğinde şirketlere finansal ve mali destek sunuluyor. Buna ek olarak devamlı yenilenen teşvikler hakkında bilgi sahibi olan ve kanunlarda oluşan değişiklikleri sürekli takip eden İstanbul en iyi muhasebe bürosu güncel mevzuatı her zaman uyguluyor.