E-Fatura Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulmuş bir uygulama olan e-fatura; VUK gereği yazılması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki işlemlerin güvenliğini sağlayan ve elektronik ortam üzerinde fatura oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır.

 • E-Faturaya Geçiş Adımları Nelerdir?

E-faturaya birkaç kanal yolu ile geçiş yapılabilir. Bu kanallar; GİB, Entegrasyon, GİB Portal ve Özel Entegratördür. Öncelik ile ilgili şirketlerin mali mühür sahibi olmaları gerekmektedir. Bu mühür Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden alınabilir. Mühür alımı sonrasında e-faturaya geçiş yapılabilir.

 • E-Faturayı Kimler Kullanabilir?

E-faturaya isteyen her şirket, yılın herhangi bir döneminde geçiş yapabilir. Ancak e-fatura kullanmak istemeyenler geçmese de olur diye bir durum söz konusu değildir.

Her yıl Gelir İdaresi tarafından yayımlanan kurallar çerçevesinde brüt satış hasılatı sınırını aşan tüm firmalar e-fatura mükellefi olmak zorundadır. 2022 yılında bu tutar ise alt limit 4 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

 • Hangi Sektörler E-Faturaya Geçmek Zorunda?

E-fatura kullanımı ve geçişi sektör bazlıdan ziyade satış hasılatına göre zorunluluk oluşturan bir alandır. Belirlenen tutarlarda ve üzerinde kalan her sektör geçiş yapmalıdır. Son olarak eczaneler ve internet satışı yapanlar ile ilgili de yazı yayımlanmış olup önemli noktanın yıllık brüt satış hasılatı olduğunu bilmek yeterlidir.

 • Kimler E-Fatura Kesemez?

Genellik ile sistem üzerinde genel veya tüzel kişilik olma dışında böyle bir sınırlama yoktur. Ancak e-fatura sistemine kayıtlı olmayan bir mükellef var is kâğıt fatura kesilebilmektedir.

 • E-Fatura İçin Yasal Zorunluluklar Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği ciro sınırlamasına yasal zorunluluktur diyebiliriz. Ciro sınırlaması da kendi içerisinde sektörlere göre ayrılmaktadır. Örneğin; gayrimenkul sektöründe bu limit 2020-2021 yılı takibi 1 milyon Tük lirası iken, konaklama sektöründe tebliğ yayımından itibaren geçerlidir.

Sektör göre değişen bu farklılıklardan dolayı mutlaka danışmanınızdan bilgi alıp sektörünüz için gerekli yasal zorunlulukları zamanında yerine getirmeye özen göstermelisiniz.

Şahıs Şirketi E Fatura Kesebiliyor Mu?

E-faturaya geçebilmek için tek şart gerçek veya tüzel kişilik olmaktır. Bu yüzden satış hasılatı oranı tutmasa da şahıs şirketleri de e-fatura kesebilirler.

e-fatura nedir

e-fatura nedir

 • E-Fatura Nasıl Kesilir?

E-fatura mükellefi olduktan sonra alınan mühür sonrasında fatura kesme işlemi oldukça kolaydır. GİB üzerinden geçiş sağlanarak bilgilerin aktarılması ile e-fatura oluşturma işlemi tamamlanır. Gerekli olan tek şey bilgilerin kullanılan programlar üzerinden işlenmesidir.

 • E Fatura Mükellefi Elden Fatura Kesebilir Mi?

Vergi Usul Kanunu’na göre bazı düzenlemeler yapılmış ve uygulanmamasının sonucu yaptırımlar olabilmektedir. Fatura kesilecek yer e-fatura mükellefi ise e-arşiv fatura kesmek mümkün değildir. Ancak karşı taraf e-fatura mükellefi değil ise E-arşiv fatura kesilebilir.

 • E-Fatura Kullanıcısı Kâğıt Fatura Kesebilir Mi?

E-fatura mükellefi kurumlar irsaliye kesebilir. Ancak hem e-fatura hem de kâğıt ortamında irsaliye düzenleyemez. Elden fatura kesmek ise tercih edilmemesi gereken ve mümkün olmayan bir yoldur. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

E-Fatura Kullanma Yöntemleri Nelerdir?

Kullanma yöntemi olarak üç farklı yöntem sayılabilir. Bu yöntemleri sayalım;

GİB Portalı: Fonksiyonları bünyesinde 6 ay saklama koşulu ile kullanılan, mükelleflerin e-fatura kesmesini sağlayan web uygulamasıdır.

ENTEGRASYON: Büyük firmaların tercih ettiği programların Bakanlık sistemi ile entegre çalıştığı bir kullanım yöntemidir.

ÖZEL ENTEGRASYON: Bilgi işlemin yetersiz olması ya da diğer yöntemlerin maliyetinin fazla gelmesi nedeni ile tercih edilen bu yöntem kendine ait muhasebe yazılımı olan şirketlerin e-fatura alıp-göndermesini sağlayan bir yöntemdir.

 1. E-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi:

  E-fatura uygulaması fatura kesilirken daha kolay ve hızlı olmayı hedeflemektedir. Mesaj yollama denilen sistem sayesinde veri işleme ve verileri tanıma gibi yöntemlerin oluşturulması bu mimarinin oluşum sebeplerindendir. Ayrıca tek bir mesaj yöntemi değil çeşitli mesaj yöntemi ile alternatif kanalların kullanımını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda ise e-fatura sistemleri oluşmuş ve programlar geliştirilmiştir.

 2. Gib E Fatura Portalı Nedir?:

  GİB fatura portalı, Gelir İdaresi başkanlığınca kurulmuş olan ve fatura kesme, kesilen faturalar üzerinde değişiklik yapma ve fatura sistemleri ile alakalı her türlü sorunun cevaplanması için oluşturulan bir sistemdir.

 3. E-Ticaret Sektörü İçin E-Fatura Faydalı Mı?: 

  Kesinlikle faydalıdır çünkü hem zaman kaybı olmaz hem de güvencelidir. Faturanızın ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeksizin direkt olarak mail yolu ile ya da e-fatura mükellefi ise GİB üzerinden gönderim yapıp işlemlerinizi güvence altına alabilir, hem de satış sonrası işlemlerinizi daha da hızlandırmış olursunuz.

 4. Geriye Dönük Kaç Gün İçin E-Fatura Düzenlenebilir?: 

  E-fatura ile ilgili tüm yasal soruların cevabı Vergi Usul Kanunu ile cevaplanabilir. Geriye dönük e-fatura kesme süresi ise bu kanun ile 7 gün olarak belirlenmiştir. Sistem üzerinden 7 günden öncesi içinde gönderim sağlanabilir ancak yaptırımı ve cezası olacaktır.

e-faturanın avantajları nelerdir

E-Arşiv Fatura Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş olan standartlara göre dijital ortam üzerinde fatura oluşumunun sağlanması ve saklanmasını sağlayan bir fatura türüdür. Elektronik bir fatura türü olan e-arşiv fatura, e-fatura mükellefi olmayanlara da gönderilen bir faturadır.

 • E-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura sisteminde olduğu gibi GİB üzerinden mühür oluşturularak başvuru yapılabilir. Elektronik fatura sistemleri için özel danışmanlık yapan yerler ile anlaşarak hem başvuru gerçekleştirebilir, hem de e-arşiv fatura kesme programınızı oluşturabilirsiniz.

 • Kimler E-Arşiv Kullanabilir?

Herkes geçebilir ancak geçilmesi zorunlu durumlar da GİB tarafından belirlenir. Vergi mükellefi olmayan bir kuruluşa gün içerisine 5000 Türk lirasını geçen fatura düzenlenecekse e-arşiv olması gerekmektedir. Ayrıca sektör ve ciro bazlı da e-arşive geçiş şartları değişmektedir.

 • E-Arşiv Fatura Kimler İçin Zorunludur?

Satış hasılatı 2020-2021 yılı takibi 4 milyon Türk lirasını geçen firmalar e-arşiv ve e-faturaya geçmek zorundadırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi sektöre göre zorunluluk şartları değişmektedir. Kimi sektörde alt limit var iken kimi sektörde ise direkt geçiş yapılmalıdır.

 • E-Arşivin Avantajları Nelerdir?

E-arşiv fatura kesmenin avantajları;

 • Daha az maliyetlidir.
 • Hızlı ve güvenlidir. Kaybolma riski yoktur.
 • Onay işlemleri dakikalar içerisinde yapılır.
 • Nakit akışı olumlu etkiler.
 • Detaylı raporlama yapmayı ve düzen oluşturmayı sağlar.
 • Doğa için oldukça iyidir çünkü kâğıtsız işlem olduğundan doğa korunmuş olur.
 • Hata oranı en aza indirgenir.

E-Fatura Ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Temel olarak bakıldığında e-fatura ve e-arşiv arasında tek bir fark vardır. E-fatura mükellefi olan müşteriye e-arşiv; e-arşiv kullanan müşteriye de e-arşiv fatura gönderilir. İstenirse her iki fatura sistemi de bir arada kullanılabilir.

E-Arşiv Sisteminde Giden Faturaların Saklama, Gönderim Ve İbraz Süreçleri Nasıl İlerler?

E-arşiv sistemine göre oluşturulan faturalarda e-arşiv fatura amblemi ve gerekli ibareler eklenmesi zorunludur. Sistem üzerinden istenilen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Belge için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

E-Arşiv Fatura Teslimi Nedir?

Fatura teslimi e-fatura mükellefi olan veya olmayanlara göre değişmektedir. Eğer e-fatura mükellefi olmayan kişilere kâğıt ortamında teslim yapılması gerekmektedir. Mükellef ise alıcı isteğine göre dijital ortamda ya da kâğıt ortamında teslim edilebilir.

E-Arşiv Fatura Raporlama Nedir?

 • E-arşiv tamamen program üzerinden işlendiği için tüm veriler sistem üzerinde kayıtlıdır. Kayıtlı olan veriler istenildiği zaman tarih aralığı da seçilerek rapora dönüştürülebilir.

Herkese Elektronik Fatura Kesebilir Miyim?

 • Kesilebilir. Bunu anlatmanın en kolay yolu kişi yaptığımız alışverişlerde tarafımıza kesilen faturalardır. Karşı tarafa mail yolu ile iletilen faturaları herkese kesebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

 • Fatura sorgulama işlemleri efatura.gov.tr adresinden TC kimlik numarası girişi ile mümkündür. Ayrıca sadece sorgulama değil iptal etme süreci de buradan gerçekleşebilir.

E-Arşiv Fatura Geriye Dönük Kesilebilir Mi?

 • E-fatura ile aynı şekilde geçmişe dönük olarak 7 gün içerisinde kesilebilir. Bu süreden daha önce kesilen işlemlerin gönderimi yapılabilir hatta onaylanabilir ancak sonrasında geçmişe dönük cezalar ile karşılaşılabilir.

E-Arşiv Fatura İptali Mümkün Mü?

 • E-arşiv fatura iptal edilebilir ancak hem gönderici hem de alıcının karşılıklı olarak iptal etmesi gerekmektedir.
e-arşiv fatura teslimi nedir

E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

GİB portalı üzerinden e-fatura iptali gerçekleşebilir ancak iptalin 8 gün içerisinden gerçekleşmesi gerekmektedir. GİB portalına ister firma isterse de vekâlet verilen gümrük komisyoncusu tarafından yapılmaktadır. GİB portalı üzerinden takip hem sorgulamayı hem de iptal sürecini kolaylaştırmaktadır.

 • E-Arşiv Fatura Saklama Zorunluluğu Var Mıdır? Vergi Usul Kanunu’na göre faturalar mükellefler tarafından mutlaka saklanmalıdır. Saklama süresi Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek olup şuan en az 5 yıl saklama süresi vardır.
 • E-Arşiv Fatura Saklama Süresi Nedir? Diğer önemli belgelerde de olduğu gibi en az 5 yıl saklanması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen bir süredir.
 • E-Fatura Kullanıcısı Değilim, E-Arşiv Fatura Kesebilir Miyim?Sistem üzerinden e-arşiv fatura kaydı oluşturarak e-fatura mükellefi olmadan da fatura kesilebilir.

E-Defter Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre şirketlerin yasal olarak yevmiye ve defter tutması zorunludur. Bu defter ve yevmiye kayıtlarının dijital ortamda yapıldığı uygulama ise e-defterdir.

e-defter ne işe yarar

e-defter ne işe yarar

E-Defter Başvuru Nasıl Yapılır?

E-defter başvurulara entegretör sistemlerine göre yapılmaktadır. Başvuru,

 1. Mali mühür başvurusunun yapılması,
 2. Onay almış uygun bir yazılım kullanılması
 3. Programın e-defter programına göre uyarlanması
 4. Uygun arşiv seçeneğinin olması şartları ile yapılmalıdır.

E-Defter Beyan Sistemi Nedir?

Şirketlerin defter beyanlarını dijital sistem üzerinden yaptığı sisteme e-defter beyanı denmektedir.

E-Defter Başvurusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Dijital sistemin olmazsa olmazı mali mühürdür. Geçmiş dosyaların mutlaka Noter tarafından onaylatılıp kaldırılması gerekmektedir. Daha sonrasında çalışmalara en uygun şekilde çalışmalar yapılmalıdır.

E-Defter İle İlgili Hangi Düzenlemeler Yapıldı?

E-defter sisteminde iki değişiklik yapılmıştır. Bunlardan ilki saklama süresinin değişmesidir. Bu süre 5 yıl iken 10 yıla çıkarılmıştır. Diğer değişiklik ise berat dönemi hakkındaki sürelerde değişiklik yapılmıştır.

E-Defter İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • Mali mühür alınmalıdır.
 • Defterler GİB’e gönderilemez, şifreleri dosya halindedir.
 • E-defter kullanan mükellefler gerçek ortamda defter tutamazlar.
 • Yevmiye kayıtları sıralı olmalıdır.

 

E-Defterin Avantajları Nelerdir?

Elektronik ortamda olması sebebi ile en büyük avantajı belgelerin güvende olmasıdır. Mürekkep, kâğıt vb. masraflardan kurtulursunuz. Zaman kaybı yaşamaz, arşiv yapmak ile uğraşmazsınız. En önemli diğer unsur da doğaya katkıda bulunursunuz.