Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi Sicil Kanunu’ndaki tanıma göre bakıldığında su ve gaz elde etme, maden sektörü, sanayi imalat vb. sektörlerde faaliyet göstermekte olan firmaların Sanayi ve Ticaret İl müdürlüklerinden aldıkları belgeye Sanayi Sicil Belgesi denmektedir.

 • Sanayi Sicil Belgesi Neden Alınır?

Sanayi Sicil belgesinin sağladığı faydalar vardır. Bu faydalardan yararlanmak için firmalar belge alımı yapmaktadırlar. Bu faydalar;

 1. Elektrik faturalarında indirim ve TRT payının hesap dışı bırakılması
 2. Kamu ihalelerindeki yerli isteklerde ayrıcalıklar
 3. Doğrudan olması iş imkânının artması
 4. Türk Eximbank vb. kurumlarda belgenin gerekli olması
 5. İhraç kayıtlı işlemlerde KDV istisnası gibi yardımlar ve
 6. Kamu kuruluşlarında birçok kalemde uygulanan teşvik ve yatırımlardır.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

İstenen evrak ve belgelerin hazırlanması ile dosya hazırlanır. Bu dosya yarım kapak şeklinde Sanayi ve Ticaret il müdürlüğüne götürülüp başvuru yapılır. Farklı iller için de başvuru yapılacak ise her il kendi merkez müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. İncelemeler sonrasında Sanayi Sicil belgesi oluşturulur.

sanayi sicil belgesi

sanayi sicil belgesi

 • Sanayi Sicil Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Sanayi Sicil belgesi başvurusu sırasında yarım kapak dosya şeklinde;

 • İstenilen dilekçe,
 • Sanayi Sicil beyannamesi( sektöre göre Sansic A,B,C)
 • Son yıla ait yıllık işletme cetveli,
 • Kapasite raporu,
 • Makine gibi demirbaşların kira sözleşmesi,
 • İmza sirküleri,
 • Ticari Sicil gazetesi gönderilmelidir.

Sanayi Sicil Belgesi Alma Şartları

Sanayi Sicil belgesi almak için öncelikle firmaların sanayi siciline kayıt olması gerekmektedir. Belge alımı esnasında sanayi sicil kaydı ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm üretim yerleri için ayrı başvuru ve başlandıktan sonra 2 ay içerisinde olmalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi Başvuru Süreci Nasıldır?

Başvuru yapılmadan önce Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden firmanın her üretim yapan şubesi sanayi sicile kayıt ettirilmelidir. Kayıt işlemi ardından istenen evraklar dilekçe ekinde müdürlüğe sunulmalıdır. Bilgiler eksiksiz ve tam olarak yarım kapak şeklinde verilmelidir. Farklı şehirde olan üretim yeri var ise o ilin merkez Sanayi ve Ticaret il müdürlüğüne evraklar teslim edilmelidir. Evrakların teslimi ve onaylanması sonrasında Sanayi Sicil belgesi alınabilir ve tüm teşviklerden yararlanılmaya başlanır.

 • Sanayi Sicil Belgesi Hangi İşletmelere Verilir?

Sanayi Sicil belgesi verilen işletmeler ve şartları Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. Maddesinde yer alan şartlara göre belirlenir. Ayrıca işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlar da bu madde de açıkça belirtilir.

Bu işletmelere örnek olarak; su ve gaz elde etme, maden sektörü diyebiliriz. Daha ayrıntılı bilgi alabilmek için danışmanlarımıza başvurabilirsiniz.

 • Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Güncellenir?

Sanayi Sicil belgesinin güncellenmesine vize denmektedir. Vize işlemi 2 yılda bir gerekli evrakların üretim yerine yakın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl müdürlüğüne yapılan başvuru ile yapılır.

Başvuru sırasında dilekçe, Sanayi Sicil belgesi aslı, kapasite raporu ve ticaret sicil gazetesi verilmelidir.

 • Sanayi Sicil Belgesi Ne Zaman Onaylanır?

Onaylanma süresi kurumun işlemlerine ve incelemesine göre değişiklik göstermektedir. En doğru bilgi için hem başvuru sonrası hem de öncesinde kurumdan bilgi alınabilir.

sanayi sicil belgesi nasıl alınır

Sanayi Sicil Belgesi Süreli Mi?

Sanayi Sicil belgesi alındıktan sonra 2 yılsonunda vize işlemi yapılması gerekmektedir. Vize işlemi için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Sanayi ve Ticaret il müdürlüğüne değil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğüne başvuru yapılır.

Vize süreci Covid-19 vb. durumlarda süre olarak uzatılabilir. Bunun ile alakalı yayımlanan evrakların takibi önemlidir.

 • Sanayi Sicil Belgesi Ne Kadar Geçerli?

Sanayi sicil belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ancak bazı durumlarda zorunlu yenilikler de gerekmektedir. Bu durumlar;

 1. İlgili belgenin kaybedilmesi halinde yeni başvuru yapılmalıdır.
 2. Üretime son verilmesi durumunda bildirim yapılmalıdır, yapılmaması durumunda para cezası uygulanır.
 3. Sanayi Sicil belgesine sahip işletmenin adres ve unvan değişikliği yapması durumundadır.
 • Sanayi Sicil Belgesi Hangi Durumlarda Yenilenir?

Sanayi Sicil Kanunu’nun 4. Maddesine göre Sanayi Sicil belgesi yenileme kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar;

 • Şirket unvanı değiştiğinde
 • Adres değişikliklerinde
 • Kapasite raporu gibi verilen belgelerdeki değişikliklerde,
 • Üretim alanındaki değişikliklerde,
 • Üretim faaliyeti son bulduğunda,
 • Farklı iş koluna geçiş yapıldığında en fazla 1 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca yılın ilk dört ayı içerisinde Yıllık işletme cetvelinin de değişmesi gerekmektedir.
 • Sanayi Sicil Belgesi Yenileme Nasıl Yapılır?

Sanayi Sicil Belgesi, belgenin verildiği tarih itibari ile 2 yıl geçerli olup sonrasında vize yaptırılması gerekmektedir. Firmanın bulunduğu ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Üretim yeri farklı olan birimler için her ilde ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca elektronik ortamda da başvuru yapılmaktadır. Bu başvuru daha hızlı sonuçlanmaktadır.

Sanayi Sicil belgesi yenileme işlemlerinin yapılması önemlidir. Hem cezai yaptım uygulanmaz hem de ayrıcalıklardan faydalanırsınız.

sanayi sicil belgesi örneği

sanayi sicil belgesi örneği

 • Sanayi Sicil Belgesi Yıllık İşletme Cetveli Ne Zaman?

Sanayi Sicil belgesine sahip işletmelerin ihmal etmemesi gerekenlerden birisi yıllık işletme cetvelidir. Bu cetvel yılın ilk 4 ayı içerisinde hazırlanmalı ve gönderilmelidir.

 • Sanayi Sicil Belgesi İdari Para Cezası Ne Kadar?

Her yıl sürelerde ve cezalarda değişiklik olmaktadır. 2022 yılı için bu tutar 2356 Türk lirasıdır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yıllık işletme cetvelinin işlenmesi gerekmektedir. İletilmediği takdirde Sanayi Sicil Kanunu’na istinaden idare para cezası yazılmaktadır.

 • Sanayi Sicil Beyannamesi Nasıl Verilir?

Sanayi sicil beyannamesi, Sanayi Sicil bilgi sistemi üzerinden verilmektedir. Yetkili kişi ya da firma sahibi tarafından verilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından beyanname formlarını elde edebilir ve doldurup sistem üzerinden gönderebilirsiniz.

 • Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri İlişkisi Nedir?

Sanayi Sicil belgesine sahip işletmelerin 2 yılda bir belge kullanımına devam edebilmesi için vize işlemlerini yapması gerekmektedir. Yatırımlar, teşvikler ve ayrıcalıklardan yararlanmak için vize işlemlerinin mutlaka yapılması gerekir. Bu hususun takibi ve evrak düzenlenmesi oldukça önemlidir.

 • Sanayi Sicil Belgesi Kdv İstisnası Nedir?

Sanayi Sicil belgesine sahip firmaların aldığı demirbaş ürünlerde(makine, teçhizat vb. ) 2018 yılı itibari ile Katma Değer Vergisi’nden muaf edilmiştir. KDV mükellefi olan Sanayi Sicil belgesine sahip kişiler tüm KDV istisnalarından faydalanabilir.

Yıllık İşletme Cetveli Nedir?

Sanayi Sicil Kanunu’na göre zorunlu olan yıllık işletme cetveli yılın ilk 4 ayı içerisinde verilmesi zorunlu olan, firmanın tüketim ve üretimini belgeleyen evraktır.

Yıllık İşletme Cetveli Vize Yenilenmesi Nasıl Yapılır?

Vize yenileme işlemi Sanayi ve Teknoloji müdürlüklerine ibrazı zorunlu evraktır. Yıllık işletme cetveli her yıl için verilmekte olup süresi yılın ilk 4 ayıdır.

Yıllık İşletme Cetveli Vize İptali Nasıl Yapılır?

İptalin kabulü için ilk şart firmadaki üretimin durmuş olmasıdır. Üretimi durmuş işletmeler Sanayi Sicil belgesi iptalini de gerçekleştirmelilerdir. İptal sürecinden sonra iptal edilen yılın da dahil edilip edilmeyeceğine Sanayi ve Teknoloji müdürlükleri karar vermektedir.

Yıllık İşletme Cetveli İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sanayi Sicil belgesine sahip olan tüm işletmeler yıllık işletme cetveli de vermek zorundadır. Yıllık işletme cetveli sistem üzerinden giriş yapılan bir belge olduğundan sistem gerekli belge ve işlemler için yönlendirme yapacaktır.

Yıllık İşletme Cetveli Denetimi Kimler Nasıl Yapar?

Yıllık İşletme cetveli süresi içerisinde teslim edilmesi gereken önemli bir belgedir. Bu belge teslim edilmediği takdirde cezai yaptırımlar uygulanır. Denetimi firmanın bağlı bulunduğu İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için sürelerin dikkatli takibi ve doğru bilgilerin işlenmesi işletme sicili için oldukça önemlidir.

yıllık işletme cetveli