Yerli Malı Belgesi Nedir?

Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak olan ihalelere katılacak kişiler tarafından teklif edilen ve teklife sunula malın yerli olduğunu gösteren belgeye yerli malı belgesi denmektedir. Sadece yerli üretim yapan üreticileri Türk menşei bildirmek için verilmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgelerin güncel olası gerekmektedir. Ayrıca Kapasite raporu tablosunda yer alan bilgilere de uyum sağlaması gerekmektedir. Belge alımı için gerekli belgeler ilgili odaya teslim edildikten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da TESK tarafından onaylanmaktadır.

Sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda hemen her yerli üreticinin mutlaka sahip olması gereken bir belgedir. Yerli malı belgesi için gerekli evrakların hazırlanması ve ödenen ücretler, sağladığı faydalar karşısında oldukça az ve kolaydır. KOSGEB, kamu bankaları vb. kuruluşlar tarafından verilen indirimlerden tüm yerli üreticilerin faydalanması gerekmektedir. Yerli malı belgesi; istihdamı ve ihracatı arttırmak için önem taşıyan bir belgedir.

Kısacası üretilen malların Türk menşeli sahip olduğunu bildiren bir belgedir ve üreticiye avantajları oldukça fazladır.

Yerli Malı Belgesi Neden Alınır?

Yerli malı belgesi alımının üreticiler için avantajları oldukça fazladır. Bu avantajlardan yararlanarak üretimini geliştirir ve şirketine istihdam sağlar. Mesela kamu ihalelerinde katıldığında fiyat indirimi sağlanır. Ya da KOSGEB üzerinden uygulanana tüm destekler dışında Yerli Malı belgesine sahip kişilere %15 daha fazla destek verilmektedir. Yine KOSGEB ya da kamu bankalarından alınacak olan kredilerde faiz indirimi ya da muafiyeti sağlanmaktadır.

Kısacası yerli üretim yaparak ekonominin kalkınmasını ve ihracatın artışını sağlamak isteyen üreticilerin bu belge sahibi olması üretimlerini daha hızlı ve daha az maliyet ile yapmalarını sağlamaktadır. Yerli üretici olan tüm girişimcilerin ve firma sahiplerinin edinmesi gereken belgelerdendir.

yerli malı belgesi

yerli malı belgesi

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

İlgili belgeyi alabilmek için yerli malı belgesi düzenleyen kurumun belirtmiş olduğu şartlar vardır. Bu şartları tamamen yerine getirecek olan üreticiler belgeleri de tamamlayıp belge sahibi olabilirler.

Yerli Malı Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yerli malı belgesi alabilmek için istenilen bir dilekçe vardır. Bu dilekçe ile birlikte istenen bazı belgeler de vardır. Bu belgeler;

 • Eksper yapılabilmesi için talep dilekçesi
 • Yetkili üreticiler tarafından imzalanmış taahhütname
 • Muhasebeci ya da mali müşavir ile yapılan anlaşmanın örneği
 • Firma yetkilisi ve mali müşaviri tarafından her bir sayfası ayrı imza/kaşeli olan Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
 • İthal hammaddeler var ise ilgili hammaddelere ait ithalat beyannamesi
 • Yetkili tarafından imzalı satış faturası örneği
 • Üretim yapılan sektöre ait farklı belgeler vardır, bu belgelerin örneği vb. evraklar istenmektedir.

Tüm bu belgeler hazırladıktan sonra ilgili oda üzerinden başvuru yapılır ve inceleme başlatılır. Sonrasında tüm evraklar eksiksiz ise Yerli malı belgesi TOBB ya da TESK onayı ile alınmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Yerli malı belgesi alımını tek aşama gibi düşünmemek lazım. İstenen belgelerin hazırlanması ve toplanması bir aşamadır. Daha sonra ilgili kuruma başvuru yapılması ve incelenip sonuçlandırma işlemi vardır. Tahmini olarak bu süre için ortalama 10 iş günü içerisinde alınabilir.

yerli malı belgesi nasıl alınır

yerli malı belgesi nasıl alınır

Yerli Malı Belgesi Ücreti Ne Kadar?

Belge alımı için iki farklı ödeme yapılmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veznesin e2022 yılı için 165 Türk lirası ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca onay tamamlanma işlemi için de değişme hakkı saklı kalmak üzere Sanayi Odası’na 685 Türk lirası civarında bir ödeme yapılmaktadır.

Belge alımı için ücretler her yıl değişmekte olup en doğru bilgiyi Sanayi ve Ticaret odalarından öğrenilebilir. Ya da belge alımı gibi işlemlerin en hızlı şekilde halledilmesini istiyorsanız alanında uzman ekip ile çalışarak adınıza işlem yaptırabilirsiniz. Mali müşaviriniz sizin için gerekli belgeleri hazırlayıp başvuru yapabilir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Yenilenir?

Yerli malı belgesi kullanımı 2-1 yıldır ve süre bitimine istinaden gerekli belgeler ile yenileme talebinde bulunulabilir. Yerli malı belgesi yenileme için istenen evraklar;

 • Dilekçe
 • Sanayi Sicil belgesinin aslı ve önceki yıla ait işletme cetveli
 • Kapasite raporu aslı veya fotokopisi
 • Üretici firma yetkilisine ait imza sirküleri ve imza beyannamesi
 • Son olarak ise yetki belgesi gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Yerli malı belgesi alımı için gerekli şartlar arasında katkı oranını sınırlaması vardır. Yerli katkı oranı en az %51 dir.  İthal hammadde alımı ile söz konusu olduğunda ise %49 oranında maliyet olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Hangi Kurumdan Alınır?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yerli malı belgesi düzenlenir ve bu belgenin denetimi sağlanır. Alınan belgenin sahte olup olmadığının kontrolü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulmuş sistem üzerinden yapılır. Yeli malı belgesinin alımı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bulunan Ticaret odası ve Sanayi odası yetkilileri tarafından yapılır. Yerli malı belgesinin onay işlemleri ise TOBB ve TESK tarafından yapılmaktadır.

Belge için gerekli evrakların hazırlanıp dilekçe ile birlikte teslim edilmesi, incelenmesi sonucu istenen ödeme karşılığında teslim edilir.

yerli malı belgesi başvurusu

yerli malı belgesi başvurusu

Yerli Malı Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Yerli malı belgesinin doğruluğunun kontrolü ve süresinin bilgisi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafınca hazırlanmış olan sistem üzerinden yapılmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Avantajları Nelerdir?

Yerli malı belgesine sahip üreticilerin avantajları;

 1. Kamu tarafından düzenlenen ihalelere katılan yerli üreticilere %15 fiyat indirimi sağlamaktadır.
 2. Belge ile birlikte KOSGEB başvurusu yaparak faizsiz kredi desteği alınabilir.
 3. Ürünlerin yerli malı olması ve bu kanıtlanmış olması üretici tercihini arttırmaktadır.
 4. Ayrıca sadece kredi değil bunun dışında KOSGEB desteği alınmak istenirse artı %15 destek oranı uygulanmaktadır.
 5. Ve tabii ki ülke ekonomisine de katkı sağlayan bir belgedir.
 6. Katma değer vergisi muafiyeti veya indirimi sağlamaktadır.
 7. Sadece KOSGEB kredisi değil, kamu bankalarından da düşün faiz oranları ile kredi çekilebilir.
 8. İthal ürünü azaltıp ihracatın artmasına katkı sağlar.

Bu ve bunun gibi birçok ayrıcalıktan yararlanmak için gerekli belgeleri hemen tamamlayıp Yerli malı belgesi sahibi olabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Nerelerde Kullanılır?

Yerli malı belgesi kamuya ait hemen her yerde muafiyet sağlayan belge olduğundan dolayı kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Kamu bankaları, KOSGEB, kamu ihaleleri gibi yerlerde muafiyet ya da indirim sağlamaktadır.

Yerli Malı Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Yerli malı belgesi 1 yıl geçerliliği olan bir belgedir. Süre bitiminden sonra belge geçerliliğini kaybetse de en baştan başvuru yapmak gerekmez. Yeni başvuru yerine yenileme işlemi ile Yerli malı belgesi yenileme işlemleri yapılabilir.